Bezpłatne Warsztaty i Szkolenia Akademii WSB Wydział Zamiejscowy w Żywcu

27.01.2018 r.

Rejestracja zakończona

Wypadek przy pracy! Czy wiesz co robić?

27.01 godz. 09:00-10:30

Celem warsztatów jest propagowanie wiedzy i umiejętności w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy oraz postępowania powypadkowego. Na warsztatach zostaną omówione przyczyny powstawania wypadków przy pracy, obowiązki pracodawcy i pracownika w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy, dokumentacja powypadkowa oraz zasady jej sporządzania, świadczenia z tytułu wypadku przy pracy a także stosowane metody profilaktyki wypadkowej.

Prowadząca: Agnieszka Oleksiewicz-Kędziora – menedżer z bogatym doświadczeniem na stanowisku kierowniczym (m.in. Koordynator ds. BHP ESA s.r.o. oddział Polska Meber of Hitachi Transport System Group oraz ING Usługi dla Biznesu). Ekspert i praktyk z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  prawa pracy z 17 letnim doświadczeniem we współpracy z korporacjami i firmami z różnych branż-budowalnych, produkcyjny, usługowych, logistycznych, energetycznych. Systematycznie poszerza swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz prawa pracy i pozostałych aspektów związanych z zarządzaniem personelem. Interesuje się poszerzaniem i wdrażaniem w życie metod profilaktyki zawodowej oraz metod zmniejszających ryzyko w pracy zawodowej. Największą jej pasją jest praca z ludźmi, przekazywanie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas swojego osobistego rozwoju zawodowego, dlatego też realizuje się jako wykładowca na uczelniach wyższych, a także podczas szkoleń. Uważa, iż prezentowanie jako trener postawy zgodnej ze swoimi wartościami stanowi klucz do osiągnięcia sukcesu. Prywatnie gra w tenisa, jeździ na rowerze, a czasami „ucieka” w Bieszczady.

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

Rejestracja zakończona

Wynagrodzenie za pracę oraz jego składniki obciążające pracownika i pracodawcę

27.01 godz. 09:00-10:30

Przedstawione zostaną zasady obliczania wynagrodzenia netto wraz ze wszystkimi obowiązującymi obciążeniami tj. składkami społecznymi, zdrowotną oraz podatkiem dochodowym. Zasady poparte zostaną przykładami liczbowymi. Omówiona zostanie również obowiązująca od 2017 oraz 2018 roku skala podatkowa z nową kwotą wolną od podatku. Nakreślone zostaną ponadto zasady rozliczania pracodawcy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych łącznie z omówieniem e-składki zastępującej od tego roku kilka przelewów do tego Organu.

Prowadząca: dr Magdalena Jarczok-Guzy doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Biznesu – Wydział Zamiejscowy w Żywcu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Prowadzi między innymi zajęcia z  przedmiotów: Strategie podatkowe przedsiębiorstw, Instrumenty opodatkowania pośredniego podmiotów gospodarczych i ludności, Podatki i prawo podatkowe, Rozliczenia publiczno-prawne, Problemy wyceny w rachunkowości, Systemy wynagrodzeń, Rachunkowość w zakresie aktywów rzeczowych, Zachowania nabywców na rynku. Autorka licznych publikacji z zakresu zachowań konsumenckich i przepisów prawa podatkowego. Praktyk – główna księgowa w firmie „Okna Beskid”  Sp. z o.o. w Rybarzowicach z certyfikatem Ministra Finansów. Wcześniej pracowała w dziale handlu i marketingu w „Olma Polska” Sp. z o.o. w Bielsku-Białej.

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

Rejestracja zakończona

Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie

27.01 godz. 15:00-17:00

Kluczem do stworzenia skutecznego systemu ochrony danych osobowych jest stałe podnoszenie wiedzy i świadomości osób przetwarzających dane osobowe w organizacjach. Szeroki zakres aktualnie obowiązujących regulacji prawnych sprawia, że koniecznym staje się dostarczanie działań edukacyjnych, które w skuteczny sposób zapewnią wzrost bezpieczeństwa danych osobowych w firmach i instytucjach.

Prowadzący: dr inż. Karol Jędrasiak – autor 67 publikacji naukowych, w tym dwóch monografii naukowych, cytowanych łącznie wg Google Scholar 473 razy; Ekspert RPO WSL 2014-2012, członek Komitetu Sterującego Programu Sektorowego GameINN z wyboru, członek Towarzystwa Przetwarzania Obrazów. W rezultacie dotychczasowej pracy oraz współpracy z przemysłem powstało 20 zastrzeżeń prawa własności intelektualnej. Za swoje osiągnięcia naukowe i organizacyjne został uhonorowany w ostatnich latach 10 nagrodami przyznawanymi przez instytucje krajowe oraz międzynarodowe. Obecnie jest Prezesem Zarządu spółki VRTechnology, zajmującej się komercjalizacją innowacyjnych rozwiązań z zakresu technologii wirtualnej rzeczywistości oraz profesjonalnych systemów symulacyjnych i trenażerowych.

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

Rejestracja zakończona

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach w obliczu współczesnych wymagań edukacyjnych.

27.01 godz. 09.00-10.30

Szkolenie obejmuje paradygmaty edukacji integracyjnej w kontekście zmian wychowania i kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Celem szkolenia jest ukazanie problemów i potrzeb nauczycieli, uczniów, i ich rodziców w aktualnej rzeczywistości szkolnej.

Prowadząca: dr Małgorzata Jopek-Bizoń- doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, filolog – nauczyciel języka angielskiego. W życiu prywatnym zajmuje się wychowywaniem dwóch córek, szczęśliwa matka i żona. W życiu zawodowym prowadzi własną działalność w ramach której naucza języka angielskiego i wiedzy z pogranicza nauk społecznych. Pracuje w różnych środowiskach ( z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi), co daje możliwość obiektywnego ujmowania zagadnień o charakterze pracy i współpracy w różnych grupach zawodowych i wiekowych. Pracuje, współpracuje i naucza właścicieli, prezesów i dyrektorów lokalnych firm o charakterze międzynarodowym, menadżerów z działów logistyki, spedycji, zarządzania. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Biznesu, Wydział Zamiejscowy Żywiec. W latach 2000/2001 przebywała w Stanach Zjednoczonych w ramach międzynarodowej wymiany kulturowej (Internationla Culture Exchange). W latach 2002 – 2007 pracowała w firmie PRESTIGE – Akademia Nauki, Nowoczesne Metody Nauczania, w charakterze lektora języka angielskiego metodą Callana. W 2014 roku przygotowywała i prowadziła zajęcia w zakresie doskonalenia zawodowego (j.angielski) w ramach projektu „Zwiększ swoją konkurencyjność” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Autorka artykułów o charakterze naukowym i popularno-naukowym, recenzji książek dotyczących jej regionu, własnego tomiku poezji „Droga”.

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

Wydział zamiejscowy w Żywcu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej