Bezpłatne Warsztaty i Szkolenia Akademii WSB Wydział Zamiejscowy w Olkuszu

03.02.2018 r.

Rejestracja zakończona

Sala Doświadczania Świata – miejscem kreatywnych zajęć pobudzających zmysły dziecka

03.02 godz. 09:00-11:00

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania Sali Doświadczania Świata w terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz organizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Zostaną przedstawione propozycje ćwiczeń i zabaw stymulujących rozwój dziecka oraz zmysły.

Prowadząca: Marta Ir – Wykładowca Akademii WSB. Terapeuta, pedagog specjalny z ponad 25 letnim stażem, specjalista w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem. Członek Zespołu Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu, Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola „Wesołe Słoneczka” z oddziałami integracyjnymi w Katowicach.

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

Rejestracja zakończona

Trendy i wyzwania e-commerce

03.02 godz. 11:00-13:00

W 1966 r., magazyn Time  napisał: „Sprzedaż wysyłkowa nie ma przyszłości, kobiety lubią wychodzić z domu na zakupy i wybrzydzać”.  Rozwój e-commerce, pokazał jak bardzo ta opinia była nietrafiona. W obecnych, cyfrowych czasach, możliwości handlowe są w zasadzie nieograniczone. Łatwość  zamawiania, z dowolnego miejsca i urządzenia, zdecydowanie przemawia za wykorzystaniem tego sposobu nabywania produktów. Podczas warsztatów zostaną zaprezentowane obecne trendy, najlepsze praktyki sklepów internetowych oraz  omówione zostanie studium przypadku.

Prowadząca: Agnieszka Dymek – Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Menedżer z ponad 20 –letnim doświadczeniem w branży logistycznej. Podczas swojej kariery zawodowej brała udział w wielu projektach związanych z implementacją nowych rozwiązań logistycznych. Była odpowiedzialna m.in.za budowanie i tworzenie długotrwałych relacji z kontrahentami, wdrażanie standardów CS, organizację, nadzór i koordynację Zespołu Obsługi Klienta oraz tworzenie i realizowanie planów budżetowych. Jako zwolenniczka  Dąbrowie Górniczej.

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

Rejestracja zakończona

Organizacja szkolenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole, placówce

03.02 godz. 11:00-13:00

Podczas szkolenia poruszane zostaną następujące kwestie:

  1. kształcenie specjalne dzieci i uczniów niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem
    i niedostosowanych społecznie-regulacje prawne, WOPFU, IPET, rewalidacja, PPP
  2. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach, placówkach-przepisy prawne, dokumentowanie
  3. kwalifikacje nauczycieli i specjalistów

Prowadzący: Adam Spendel – psycholog, socjoterapeuta, logopeda, surdopedagog, tyflopedagog, terapeuta pedagogiczny w poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkolu oraz w Zespole Szkół w Siemianowicach Śląskich. Koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole, placówce. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozowania dzieci i młodzieży oraz w udzielaniu im wsparcia.

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

Rejestracja zakończona

Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej

03.02 godz. 13.00-15.00

Prowadzący: Wojciech Sowiński – nauczyciel języka angielskiego z ponad 20-letnim stażem. Wieloletni pracownik dydaktyczny w Wyższej Szkole Biznesu; certyfikowany egzaminator egzaminu TOEIC. Wieloletni koordynator wymian międzynarodowych ze szkołami z Belgii, Włoch, Portugalii, Finlandii, Norwegii, organizowanymi w ramach programu Comenius, obecnie Erasmus+ . Jest również egzaminatorem egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu w zakresie “Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej”. Podczas warsztatów przybliży program studiów; przedstawi wymagania dotyczące poziomu znajomości języka angielskiego.

Proponowane kierunki studiów podyplomowych: