Bezpłatne Warsztaty i Szkolenia Akademii WSB Wydział Zamiejscowy w Krakowie

02-04.02.2018 r.

Rejestracja zakończona

Nowe europejskie zasady ochrony danych osobowych. Najważniejsze zmiany w zakresie dokumentacji administratora danych

02.02 godz. 18.00-20.00

W trakcie zajęć przedstawiona zostanie geneza Rozporządzenia Ogólnego, które 25 maja 2018 zastąpi ustawę o ochronie danych osobowych. Uczestnicy zajęć dowiedzą się na co zwrócić szczególną uwagę przygotowując się do wdrożenia nowych zasad i jakie działania podjąć już teraz. Omówione zostaną nowe obowiązki w zakresie dokumentowania przetwarzania danych.

Prowadzący: Jarosław Żabówka – wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, specjalista ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Praktyk, z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu i wdrażaniu polityki bezpieczeństwa danych osobowych w administracji publicznej i przedsiębiorstwach prywatnych. Administrator bezpieczeństwa informacji, audytor normy ISO 27001 i manager IT. Doświadczony informatyk i specjalista ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych. Trener, autor artykułów i popularyzator zagadnień ochrony danych osobowych, aktywnie uczestniczący w budowaniu polskiej społeczności administratorów bezpieczeństwa informacji.

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 

Rejestracja zakończona

Sala Doświadczania Świata – miejscem kreatywnych zajęć pobudzających zmysły dziecka

03.02 godz. 12.00-14.00

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania Sali Doświadczania Świata w terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz organizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Zostaną przedstawione propozycje ćwiczeń i zabaw stymulujących rozwój dziecka oraz zmysły.

Prowadząca: Marta Ir – Wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Terapeuta, pedagog specjalny z ponad 25 letnim stażem, specjalista w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem. Członek Zespołu Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu, Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola „Wesołe Słoneczka” z oddziałami integracyjnymi w Katowicach.

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

Rejestracja zakończona

Kultura bezpieczeństwa w transporcie

03.02 godz. 10.00-12.00

Kultura organizacyjna obejmuje postawy, wartości i normy zachowań wspólne dla wszystkich pracowników. Ta część kultury, która odnosi się do ryzyka i bezpieczeństwa określana jest jako kultura bezpieczeństwa danej organizacji. W kolejnictwie bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu i każdy za to bezpieczeństwo odpowiada. Tymczasem 70% wypadków spowodowanych jest czynnikiem ludzkim.

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Marek Sitarz – Kierownik Katedry Transportu Szynowego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Członek Komitetu Transportu PAN, biegły i ekspert sądowy, prokuratury i NIK w zakresie transportu szynowego, ekspert i recenzent NCBR, prowadzi zajęcia na kierunku: zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, ocena ryzyka w transporcie, technika i eksploatacja pojazdów szynowych i infrastruktury transportowej.

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 

Rejestracja zakończona

Zapraszam do rozmowy… czyli o współczesnej komunikacji między dorosłymi i dziećmi

03.02 godz. 10.00-12:00

Specyficzny charakter diady uczeń – nauczyciel, wynikający z kontekstu edukacji, ma niewątpliwy wpływ na sposób komunikowania się jej uczestników. Wynika to chociażby „posadowienia” dorosłego względem dziecka i roli świadomości oceny, jaka towarzyszy aktywności dziecięcej w porozumieniu się z nauczycielem. Jest to wymiar relacyjny, tkwiący w przestrzeni rozmowy. Podobne sytuacje komunikacyjne doświadcza  sam dorosły w kontaktach interpersonalnych. W obu przypadkach powtarzają się zachowania językowe, użycie mowy potocznej, wskazujące na demonstracje własnej osoby, manipulacje komunikacyjne i przekaz informacji, który w specyficznych  warunkach może stać się plotką. Zapraszam zatem do rozmowy….

Prowadząca: prof. dr hab. Eugenia Rostańska – zastępca kierownika Katedry Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W zakres jej zainteresowań naukowych wpisują się zagadnienia związane z edukacją dziecka, komunikacją i dojrzewaniem do bycia nauczycielem. Prelegent pełni funkcje Eksperta MEN – rzeczoznawcy podręczników i programów szkolnych, jest gościem specjalnym radia i telewizji w audycjach o tematyce związanej z wychowaniem i edukacją.

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

Rejestracja zakończona

Usprawnienie procesów sprzedażowych, logistycznych i magazynowych z wykorzystaniem RFID

04.02 godz. 15.30-17.00

W ramach szkolenia przedstawione zostaną najnowsze możliwości zastosowania technologii radiowej identyfikacji danych zarówno w branży retail jak i logistycznej oraz 
w magazynowaniu. Szkolenie umożliwi uczestnikom uzyskanie wiedzy o podstawowych elementach systemów RFID, zaletach i ograniczeniach tych systemów. W trakcie szkolenia oprócz wiedzy teoretycznej zaprezentowane zostaną przykładowe wdrożenia systemów RFID w branży retail i magazynowej.

Prowadzący: dr inż. Paweł Sobczak – Adiunkt w Katedrze Logistyki i Transportu w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W swojej działalności naukowej zajmuje się zagadnieniami analizy i usprawniania transportu publicznego jak również specjalizuje się w wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych w logistyce ze szczególnym uwzględnieniem procesów magazynowych. Pasjonat nowoczesnych technologii w logistyce i transporcie. Prowadzi zajęcia na kierunku Logistyka oraz na studiach podyplomowych „Menedżer Logistyki” a także „Logistyka i spedycja dla Nauczycieli”. W pracy zawodowej oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych posiada doświadczenie praktyczne i doradcze w zakresie usprawniania procesów magazynowych.

Proponowane kierunki studiów podyplomowych: