Bezpłatne Warsztaty i Szkolenia Akademii WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

25-26.01.2018 r.

Rejestracja zakończona

Dziecko z autyzmem - mity i stereotypy, wspomaganie rozwoju

25.01 godz. 16.00-18.00

Szkolenie ma na celu wyposażyć słuchaczy w wiedzę dotyczącą spektrum autyzmu. Przekazanie informacji na temat istoty autyzmu, etiologii, objawów. Ukazanie możliwości systemowego oddziaływania na osoby autystyczne , potrzebujące pomocy wielospecjalistycznej. Zapoznanie się z informacjami dotyczącymi  oddziaływań wychowawczych , rewalidacyjnych , kompensacyjmo- korekcyjnych. . Przekazanie informacji na temat wczesnej interwencji, wielostronnego wspierania rozwoju dziecka autystycznego . Przedstawienie metod nowatorskich w pracy z dzieckiem autystycznym- delfiniterapia, mikropolaryzacja, neurobiofeedback

Prowadząca: Beata Zawiślak - pedagog, wykładowca uczelniany, autorka książki Dziecko autystyczne. Prawdziwa opowieść o Maciusiu. Wyd. Impuls, Kraków,2012. Kilkunastoletni praktyk w pracy z osobami z deficytami rozwojowymi, odbyte szkolenia dotyczące zagadnień autyzmu - Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą w Warszawie, Fundacji Prodeste Opole. Małopolski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, szkolenia u dr Masgutowej dotyczące integracji odruchów, aktywne uczestnictwo w sympozjach, konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych dotyczących zagadnień autyzmu.

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

Rejestracja zakończona

Integracja sensoryczna na co dzień

25.01 godz. 17.00-19.00

Szkolenie będzie kwintesencją tego, z czym powinna kojarzyć się integracja sensoryczna na co dzień: poznawanie i doświadczanie poprzez świetną zabawę. Nauczyciele oraz rodzice znajdą w niej gotowe pomysły na mądre, motywujące zajęcia lub po prostu spędzenie z dzieckiem czasu, podczas którego mogą wykorzystać przedmioty z otoczenia, meble i sprzęty będące w codziennym użytku.

Prowadząca: Magdalena Kapalska - Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej. Posiada kwalifikacje do diagnozowania oraz prowadzenia terapii metodą SI. Dotychczasowe doświadczenie zdobyła m.in. podczas praktyk i wolontariatu w Austrii i Niemczech, pracy nauczyciela w szkole i w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym. Prowadzi terapię zarówno dzieci w normie rozwojowej, jak i dzieci z deficytami (autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa i in.). Pedagog  o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna. Ukończyła podyplomowe studia w zakresie pedagogika specjalna- oligofenopedagogika, kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej i inne liczne kursy.

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

Rejestracja zakończona

Zarządzanie sobą w czasie

25.01 godz. 17.00-19.00

Jak to jest, że niektórzy do 7 rano potrafią zrobić więcej niż inni przez resztę dnia ? Czy da się rozciągnąć czas ? Jak spowodować by zdążyć ze wszystkim, rozwijać się zawodowo i nie zaniedbywać ważnych osób i spraw? Zarządzanie sobą w czasie to coś więcej niż codzienna organizacja. To specjalny sposób myślenia i działania, to w końcu jedyna droga do realizacji celów, które każdy z nas ma i powinien mieć. Jeśli uważasz, że Twoje cele warte są tego, żeby je zrealizować, po prostu przyjdź na szkolenie i dowiedz się w czym tkwi sekret efektywności.

Prowadząca: Edyta Nowak-Żółty – Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, nauczyciel akademicki. Dyplomowany coach po Akademii Profesjonalnego Coachingu. Akredytowany trener metody Insight Discowery – wykorzystuję testy tej metody do pracy z klientem. Od 15 lat jest czynnym trenerem. Pracuje też jako coach, konsultant i doradca. Prowadzi warsztaty i szkoleni z zakresu: komunikacji międzyludzkiej, asertywności, negocjacji, zarządzania sobą w czasie, budowania zespołów, obsługi klienta, zarządzania coachingowego, savoir vivru w biznesie i urzędzie.

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

Studia podyplomowe w Dąbrowie Górniczej:

Rejestracja zakończona

W dobrym tonie czyli savoir vivre w biznesie

26.01 godz. 17.00-19.00

Czym jest savoir vivre skoro umiejętność jego zastosowania jest kluczowa dla budowania wizerunku i wiarygodności? W dobrymtonie to projekt mający przekonać wszystkich, że savoir-vivre to narzędzie ułatwiające i upraszczające życie, narzędzie codziennego użytku. Savoir – vivre to taki survival dzisiejszego świata, pełnego podróży, poznanych ludzi i nowych sytuacji. Narzędzie, które w każdym miejscu świata i życia przyda się. Wiedza ta daje możliwość opanowania i odnalezienia się nawet w najbardziej kryzysowej lub zaskakującej nas sytuacji. Już nigdy nie popełnimy gafy bezwiednie, savoir – vivre pozwala popełniać gafy z całą świadomością ich popełniania. Wiedza ta daje pewność siebie i wielki spokój w każdej sytuacji i w każdym miejscu.

Prowadzący: Dorota Abratańska–Pietrzyk – Trener, doradca, wykładowca. Prowadzę szkolenia w zakresie savoir-vivre, etykieta biznesu, dress code, umiejętności interpersonalnych. Moją pasją jest pokazywanie innym jak etykieta może stać się narzędziem ułatwiającym życie i stosunki z innymi ludźmi, wydobywanie potencjału i wspieranie innych w rozwoju. Od dwóch lat prowadzę swoje zajęcia również dla dzieci i młodzieży, główna tematyka to komunikacja i savoir-vivre.

 Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

Studia podyplomowe w Dąbrowie Górniczej:

Rejestracja zakończona

Małe dzieci, a wielkie problemy - trudne zachowania u dzieci z zespołem Aspergera

26.01 godz. 17.00-19.00

Zespół Aspergera jest niepełnosprawnością ukrytą. Na pierwszy rzut oka nie można poznać, czy mamy do czynienia z dzieckiem z zaburzeniem rozwoju. Widzimy tylko brak ogłady, zachowania wykraczające poza ogólnie przyjęte zasady kultury. Problemy te nie wynikają z błędów wychowawczych, ale mają podłoże neurologiczne. Wykład pomoże udzielić odpowiedzi na istotne społecznie pytania: Jak odróżnić dziecko z zespołem Aspergera od tego niegrzecznego, czy źle wychowanego? Czy dzieci z zespołem Aspergera naprawdę nie mogą być grzeczne? Jak pomóc takiemu dziecku?

Prowadząca: Monika Kłeczek - Trenerka umiejętności społecznych, psychoterapeutka, prezeska Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera „AS” w Bielsku-Białej i Fundacji „Spektrum A”, dyrektorka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „AS”, która organizuje zajęcia terapeutyczne dla ponad 150 dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Członkini Parlamentarnej Grupy ds. autyzmu, autorka publikacji naukowych i popularyzatorskich. Członkini Rady Ekspertów Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu

 Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

Rejestracja zakończona

Ryzyko zawodowe i inne zadania służby BHP. Jak przygotować się do roli BHP-wca

26.01 godz. 17.00-19.00

Na kilku przykładach zostanie omówiona definicja wypadku przy pracy i poszczególne jej składowe oraz wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy, wypadki w drodze do pracy i z pracy. Omówione zostaną sposoby eliminowania i ograniczania zagrożeń wypadkowych oraz czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy.

Prowadzący: dr Marek Niemiec - wykładowca przedmiotów zawodowych związanych z ergonomią i bhp, Oprócz działalności pedagogicznej pełnił funkcje doradcy metodycznego ds. przedmiotów zawodowych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim, społecznego inspektora pracy oraz  inspektora bhp. Promotor ponad stu prac dyplomowych na studiach inżynierskich – kierunek zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

 Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 

Cieszyn, ul.Frysztacka 44